Besluit gezelschapsdieren

Motie 19 besluit gezelschapsdieren is aangenomen in de Tweede Kamer.

Besluit Gezelschapsdieren

Het nieuwe Besluit Gezelschapsdieren valt onder de Wet Dieren, en vervangt het Honden- en kattenbesluit 1999. Het besluit heeft als doel regels te stellen voor de bedrijfsmatige handel, fok en opvang van huisdieren, in dierenwinkels en groothandel, bij fokkers en in pensions en asielen. Bij deze handel bestaat het risico dat het winstoogmerk ten koste gaat van dierenwelzijn. In artikel 19 van het besluit wordt duidelijk vermeld dat voorkomen moet worden dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten worden doorgegeven. Voortplanting moet op natuurlijke wijze plaatsvinden en er mag niet gefokt worden op uiterlijke kenmerken die schadelijke gevolgen hebben voor welzijn en gezondheid van de dieren.

Voor Stichting Dier&Recht betekent dit dat het een stuk eenvoudiger zal worden om rechtszaken aan te spannen tegen fokkers van rashonden en andere gezelschapsdieren die teveel erfelijke gebreken in een ras tolereren. De aangenomen motie moet nog wel tot wet verheven worden.

Een van de gevolgen is dat de fokker moet aantonen dat zoveel mogelijk, zo niet alles is gedaan om te voorkomen dat er erfelijke afwijkingen voorkomen in het nest. Zoals al door ons in eerdere communicatie aangegeven ligt de bewijslast bij de verkoper en niet bij de koper. Het artikel is nu ook van toepassing op de zogenaamde hobby-fokkers. Voorheen was dit enkel van toepassing op de bedrijfsmatige fokkers.

Voor ons is de gezondheid van de Tatra zeer belangrijk en proberen wij erfelijke afwijkingen te voorkomen. De uitdaging is dat wij continu op zoek moeten of er mogelijkheden zijn om erfelijke afwijkingen uit te bannen of minimaal proberen in te dammen en dat is geen eenvoudige opgave. Aan de ene kant zijn wij afhankelijk van de voortgang die de wetenschap boekt en aan de andere kant eist de anti-rashond lobby dat schoonheid de gezondheid schaadt en dat fokkers enkel uit zijn op gewin en schuld zijn aan de ongezondheid van de hond.  Door de inteelt ontstaat onnodig leed voor de dieren en voor hun eigenaren. Morgen moet alles anders zijn.

De (hobby) fokkers staan voor een geweldige uitdaging om schoonheid (raskenmerken) te koppelen aan gezondheid. Wij hebben hiermee al wat stappen in de goede richting gezet.

Helaas is dit pas het begin van een nieuw tijdperk.

Wij houden u op de hoogte.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.