Tatraclub 40 jaar

De Tatraclub bestaat 40 jaar en daar willen wij met zijn allen de nodige aandacht aan geven. Op dit moment zijn wij als bestuur en met ondersteuning van een aantal leden bezig om daar verder vorm aan te geven. Hebt u zelf suggesties om ons 40 jarig jubileum in welke zin dan ook kleur te geven dan zien wij met plezier tegemoet.

De Tatralub is opgericht op 13 maart 1977 en volgens de statuten is onze volledige naam; Tatra-club Owczarek Podhalanski. Ook mag de verkorte naam Tatraclub gevoerd worden en sinds het jaar 2000 zijn wij lid van de vereniging Raad van Beheer op Kynologisch gebied. Het bestuur heeft voor komend jubileumjaar een activiteitenagenda opgesteld. Noteer deze data vast in uw agenda!

Activiteiten 2017

15 januari 2017

19 februari 2017

12 maart 2017

9 april 2017

28, 29, 30 april 2017

14 mei 2017

24 juni 2017

22 oktober 2017

5 november 2017

Nieuwjaarswandeling

Fokkersoverleg

Wandeling

Algemene Ledenvergadering

Animal Event

Familiedag

Midzomeravond wandeling

Clubmatch

Wandeling

Het bestuur

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.