Raad van Beheer werkt samen met overheid aan vermindering inteelt bij rashonden

De Raad van Beheer, het overkoepelend orgaan op het gebied van rashonden in Nederland, werkt samen met het ministerie van EL& I aan de vermindering van inteelt bij rashonden met een stamboom. De Raad van Beheer financiert sinds 2011 samen met het ministerie het project verwantschap. Het project verwantschap heeft tot doel het zorgvuldig bewaken en beheren van populaties van rashonden met een stamboom.

De uitvoering van het project ligt bij wetenschappers van Wageningen University & Research center.

Daarnaast is er een klankbordgroep ingesteld met vertegenwoordigers uit de sector en diverse welzijnsorganisaties.

Een groot probleem binnen de fokkerij van rashonden is de toename van inteelt binnen een populatie. Inteelt kan een nadelig effect hebben op de gezondheid, vruchtbaarheid en conditie en kan leiden tot een toename van de geboorte van dieren met erfelijke gebreken. Via het project Verwantschap krijgt men inzicht in de situatie binnen een hondenras. Van daaruit kan men vervolgens gericht maatregelen nemen om de welzijns- en gezondheidssituatie in een hondenras te verbeteren.
In het project is software ontwikkeld om inteelt te kunnen analyseren en voorspellen. Er is gestart met drie pilotrassen: de Golden Retriever, de Saarlooswolfhond en de Teckel. In het project wordt samengewerkt met betrokken rasverenigingen van deze drie pilotrassen te weten de Golden Retriever Club Nederland, Algemene Vereniging Liefhebbers Saarlooswolfhonden en de Nederlandse Teckelclub.

Naast het computerprogramma voor de analyse en advisering maakt ook een handboek ‘fokken van rashonden’ onderdeel uit van het project. Dit handboek is geschreven om de benodigde kennis voor verantwoorde fokkerij en genetisch beheer bij rasverenigingen en fokkers te bevorderen. Dit handboek is gratis digitaal beschikbaar via www.raadvanbeheer.nl/boekverwantschap.

De resultaten van de analyse van de drie pilotrassen worden eind dit jaar verwacht. Vervolgens zal er in 2013 door de Raad van Beheer gestart worden met de analyse van de overige hondenrassen.

Voor de rasverenigingen is het resultaat van het programma dat men inzicht krijgt in de situatie op het gebied van inteelt en verwantschap van het ras. Hierdoor kan men een verantwoord duurzaam fokbeleid per ras ontwikkelen.

Voor de fokkers is het resultaat dat men een beter inzicht krijgt in de situatie van het totale ras. Het inzicht blijft niet alleen beperkt tot het inzicht in de eigen foklijnen. Hierdoor krijgt men een beter inzicht in de consequenties bij de keuze van fokdieren. Via een advies vanuit het systeem kan een fokker verantwoorde keuzes maken voor de inzet van fokdieren.

Het project verwantschap van de Raad van Beheer en de overheid is een goed vervolg en past binnen de toekomstvisie van de Raad van Beheer op weg naar een gezonde rashond.

Voor meer informatie over het duurzame fokbeleid zie www.raadvanbeheer.nl/fokbeleid .

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.