Het verenigingsfokreglement (VFR) van de Tatraclub

Wij streven naar een moreel en maatschappelijk verantwoord fokbeleid. Het fokreglement is de standaard en bindend voor beslissingen voor alle vraagstukken met betrekking tot fokaangelegenheden. Het fokreglement is goedgekeurd door de ALV en daarmee bindend voor alle bij de Tatraclub aangesloten leden en in het bijzonder de aangesloten fokkers.

Gezondheid is een dynamisch fenomeen. Zelfs bij ons mensen is het niet eenvoudig om het begrip gezondheid te definiëren. Een oude definitie van de WHO (wereld gezondheidsorganisatie) is: een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welbevinden. Het ministerie van VWS voegt eraan toe: Gezond zijn betekent zich kunnen aanpassen aan verstoringen, veerkracht hebben, een balans weten te handhaven of te hervinden. Een huisarts verstaat onder gezond leven; niet roken, matig drinken, voldoende bewegen en gezond eten. In die zin raakt dit aan onze levensstijl. Dat gaat natuurlijk ook op voor onze Tatra’s. Er zijn vele factoren die van invloed zijn op de gezondheid van onze Tatrahond. Hoe een eigenaar van de Tatra omgaat met zijn of haar hond zal zeker invloed hebben op de gezondheid en het welbevinden van de Tatrahond. Het is in belang van ons ras om de gezondheid ook te bevorderen vanuit de basis van de hond, de zogenaamde erfelijke aanleg.

Erfelijke aandoeningen

Ongewenste afwijkingen bij individuele honden in relatie tot de vastgestelde raskenmerken, het welzijn en de gezondheid van de Tatrahond kunnen een erfelijke basis hebben. Erfelijke ziekten vormen onbetwist een groot probleem bij honden, paarden en katten omdat deze de basis kunnen zijn van ziekten met dodelijke afloop of (ernstige) invaliditeit ten gevolg hebben en daarmee het welzijn van het dier ernstig aantasten. Erfelijke afwijkingen worden bepaald door deskundigen. Slechts enkele erfelijke afwijkingen kunnen met zekerheid worden vastgesteld middels de daarvoor ter beschikking staande test- en onderzoeksmogelijkheden. Het vakgebied van de erfelijkheid kent een voortschrijdend inzicht.  Verbetering van het inzicht zal een wezenlijke bijdrage leveren ter bevordering van de gezondheid en het voorkomen of zelfs behandelen van ernstige ziekten bij mens en dier. Het bestuur legt zich de taak op om op de hoogte te blijven van dit voortschrijdend inzicht.

2019 VFR Tatra-Club (verenigingsfokreglement)

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.