Informatie

Voor de Tatrahond is er een rasvereniging in Nederland die is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De volledige naam van de club is “Tatra-Club Owczarek Podhalanski”. De club werd opgericht op 13 maart 1977 en beschikt momenteel over ± 100 leden.

Het heeft voordelen om lid van onze club te zijn. Zo ontvangt u twee keer per jaar een clubblad en nieuwsbrieven per e-mail. Ook worden er wandelingen en andere activiteiten georganiseerd. U blijft op de hoogte van de showuitslagen en de te verwachte nesten. Bovendien hoeft u het voor de contributie niet te laten. Een digitaal proefexemplaar van ons clubblad kunt u hier bekijken.

Contributie

De kosten van het lidmaatschap is € 27,50 per jaar, via automatische incasso. Indien u geen automatische incasso wenst, dan is de contributie € 32,50 per jaar.

Gezinslidmaatschap is € 13,75 per jaar, via automatische incasso (en € 18,75 zonder automatische incasso).
Leden in het buitenland betalen € 32,50 per jaar i.v.m. de bijdrage voor de hogere portokosten.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Een ieder die zich na 1 juli aanmeldt als lid betaalt de helft van de contributie. De inschrijfkosten blijven € 5,00.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 december van het lopende jaar te gebeuren bij de ledenadministratie.

Klik hier als u lid wilt worden.

Postbankrekening:

Alle betalingen tenzij anders vermeld op:

Postbank NL32 INGB 0005 609 245
t.n.v. Tatra-Club Owczarek Podhalanski

Ledenadministratie Tatra-Club

Gruttoberg 10, 4708 GH in Roosendaal
0165-567678
e-mail

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.