Lid worden

Om lid te worden van de Tatraclub kunt u zich online aanmelden via onderstaand formulier.

Ondergetekende verklaart zich te houden aan de statuten en de reglementen zoals deze binnen de Tatra-Club Nederland van kracht zijn. *
Ja

Om spam te voorkomen vragen we u de onderstaande code over te typen.

captcha

Lidmaatschap € 27,50 per jaar, via automatische incasso.
Bij aanmelding als nieuw (gezins)lid betaalt u altijd éénmalig € 5,00 aan administratie kosten. Dus een nieuw lid betaalt € 32,50 en een gezinslid € 18,75. Onder gezinslid wordt verstaan: ieder volgend persoon uit één gezin en woonachtig op hetzelfde adres.
Indien u geen automatische incasso wenst, dan wordt het lidmaatschap verhoogd met € 5,00.
Het lidmaatschap is van kracht zodra het lidmaatschapsgeld is ontvangen en voldaan is aan de statuten en het huishoudelijk reglement. (Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december)

Wij geven de voorkeur aan automatische incasso. Er is een mogelijkheid de Tatra-Club te machtigen jaarlijks uw contributie te innen. U kunt hier het formulier downloaden, invullen en opsturen naar het adres vermeld op het formulier. Indien u geen automatische incasso wenst, dan dient u zelf uw contributie aan ons over te maken. U ontvangt van ons géén acceptgiro.

ING bankrekening:
Alle betalingen tenzij anders vermeld op:
ING NL32 INGB 0005 609 245

Ledenadministratie Tatraclub
Laakse Oever 59
7207 NM Zutphen
tel: 06-54295034
e-mail

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.