Missie en visie van het bestuur

Missie

De instandhouding en verbetering van het ras Tatrahond.

Visie

Samen zijn wij sterk. Het bestuur wenst nauwe samenwerking met de bij de Tatra-club aangesloten leden en fokkers ten einde het ras van de Tatrahond in stand te houden en te verbeteren.

Maatschappelijk verantwoord handelen

Het bestuur acht het belangrijk dat in relatie tot het in stand houden van het ras Tatra er geanticipeerd wordt op meningen, belevingen en opinies welke leven onder de Nederlandse bevolking of worden uitgedragen door relevante stichtingen en organisaties ten aanzien van de hond als huisdier in de breedste zin des woord.

Elementair in onze omgang met de maatschappelijke opinie is dat er gezamenlijke inspanningen worden geleverd om de kwaliteit van de Tatrahond te bevorderen en uit te dragen. Gezamenlijk  dragen wij zorg dat de Tatrahond bekend staat als gezond, betrouwbaar, evenwichtig en uniek in zijn soort. Dit vergt een groot verantwoordelijkheidsgevoel bij het bestuur, de leden en met name bij de aangesloten fokkers.

Opvolging van het fokreglement en de daarbij behorende procedures zijn in deze een noodzakelijke basis.  Echter ook de communicatie richting potentiele liefhebbers van de Tatrahond. Goede voorlichting speelt een belangrijke rol. Het gaat ons om de juiste combinatie tussen Tatrahond en eigenaar.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.