Privacybeleid

De website van de Tatra-club en privacybescherming

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met het privacy- en cookiebeleid van de Tatraclub Owczarek Podhalanski, de rasvereniging in Nederland voor liefhebbers en fokkers van de Tatrahond. Wij behandelen en bewaren  uw gegevens zorgvuldig. Uw gegevens zullen buiten wettelijke verplichtingen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring staat wat we met uw gegevens doen.

 

Privacyverklaring Tatraclub Owczarek Podhalanski

De volledige naam van de club is “Tatra-Club Owczarek Podhalanski”. De club werd opgericht op 13 maart 1977 en is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

 

Contactinformatie

http://tatraclub.nl en zie gegevens onder tabblad clubinfo

 

Persoonsgegevens die de Tatra-club verwerkt

De Tatra-club verwerkt uw persoonsgegevens doordat u lid bent van onze club of op een ander wijze verbonden bent met de vereniging en gebruik maakt van onze diensten. U hebt uw gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die de Tatra-club verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden zoals bijvoorbeeld gevoerde correspondentie en / of telefonisch contact
 • gegevens over uw activiteiten op de website en in antwoord op mailingen / nieuwsbrieven en clubbladen

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of ander communicatie uitingen hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De Tatra-club kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders / verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun personen jonger dan 16 jaar, om zo te voorkomen dat er gegevens  worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doel en op basis van welke grondslag verwerkt de Tatra-club uw persoonsgegevens

De Tatra-club verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen
 • het verzenden van nieuwsbrieven, clubbladen en andere vormen van communicatie (zoals bijvoorbeeld persoonlijke e-mails / brieven)
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • u te informeren over wijzigingen binnen de Tatra-club of op gebied van de kynologie
 • eventueel goederen en diensten bij u af te leveren
 • verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn
 • analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op uw voorkeuren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

De Tatra-club  neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een persoon (bijvoorbeeld een bestuurslid van de Tatra-club) tussen zit.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

De Tatra-club bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en bewaard. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief/clubblad, zo lang u lid bent:

 • voor- en achternaam
 • e-mailadres / postadres

Ex leden tot 7 jaar na uw lidmaatschap:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • gegevens die u verstrekt hebt via e-mail en/ of telefonisch

Informatie aanvragen, tot 1 jaar na aanvraag:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • gegevens die u verstrekt hebt via e-mail of telefonisch

Wanneer u aangeeft geen nieuwsbrief en/of clubblad te wensen te ontvangen dan zorgt de Tatra-club dat u van de mailinglijst wordt gehaald. De Tatra-club bewaart factuur en klantgegevens om te voldoen aan wettelijk verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Tatra-club verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de leden en of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden door de Tatra-club

De Tatra-club gebruikt functionele en tracking cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ondersteunen uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan de Tatra-club hiermee de website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen, dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn- het-en-wat-doe-ik-ermee/.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Tatra-club en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die de Tatra-club beheert in een computerbestand naar u of een ander, door uw genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de Tatra-club. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de juiste persoon is gedaan, vraagt de Tatra-club een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Tatra-club reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.  De Tatra-club wilt u informeren dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Tatra-club neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Tatra-club.

 

Wijzigingen

De Tatra-club behoudt te allen tijde het recht onze privacyverklaring te wijzigen en zullen deze wijzigingen aankondigen en deze treden op het aangegeven tijdstip in werking.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.